Archeion - Safedoc
56
page-template-default,page,page-id-56,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Safedoc Archeion

Safedoc Archeion je arhivski sistem za uspostavljanje Digitalne Liste Dokumentovanog materijala i arhivsko upravljanje dokumentima. Korisnicima pruža mogućnost vođenja arhivskog poslovanja na zakonom propisan način. Administratorima sistema omogućava jednostavno podešavanje, kreiranje i definisanje nivoa pristupa. Arhivarima i krajnjim korisnicima omogućava jednostavno korišćenje kroz brzu obuku. Pozivamo vas da olakšate svakodnevnicu sebi i svojim zaposlenima, da unapredite poslovanje i da finansijska sredstva koja na ovaj način uštedite usmerite na nešto korisnije. Pozivamo vas da načinite korak u pravom smeru i napravite promenu! Upoznajte svet lakoće i jednostavnosti, na najprefinjeniji način. Uz to, mogućnost gubljenja važnih informacija je svedena na minimum, jer se sva dokumenta čuvaju na originalnim i iskopiranim medijima, a dostupni su vam i onlajn. Možete da dodelite adekvatne lozinke i nivoe pristupa, kao i da isključivo Vi imate pravo pristupa e-arhivi. Izbor je vaš!

Safedoc Archeion se lako integriše sa Vašim informacionim sistemom, razvijen je kako za MS SQL i ORACLE tako i za druge baze podataka kao što su PostgreSQL, MySQL…

Prednosti implementacije i upotreba
Safedoc Archeion sistema

 • Mogućnost gubljenja važnih dokumenata je svedena na minimum
 • Sva dokumenta se čuvaju na originalnim i iskopiranim medijima
 • Dokumentacija je dostupna i on-line
 • Možete da dodelite adekvatne lozinke i nivoe pristupa, kao i da isključivo Vi imate pravo pristupa e-arhivi
 • Ušteda prostora – mikroforme zauzimaju do 95% manjeprostora
 • Verovatnoća da se mikrofilm izgubi, ukrade, ošteti ili uništi je praktično nepostojeća
 • Elektronska arhiva je uz pomoć SDAS na klik miša udaljena od Vas, a mikrofilmovana arhiva je indeksirana i laka za pretragu
 • Jasnoća slova i slika ostaje ista i do 500 godina, za razliku od papira koji jasnoću gubi već nakon nekoliko meseci
 • Mikrofilmovanom dokumentu ima pristup isključivo osoba koja je za to određena pa je poverljivost dokumenata zagarantovana
 • Mikrofilm je zakonski validan dokument pred sudom
 • Unapredićete i poboljšati uslugu i administraciju

Kao i konkretne uštede

 • Smanjenje izdataka za magacinske i poslovne prostore
 • Smanjenje broja zaposlenih koji dokumentaciju tretiraju pre uvođenja sistema
 • Smanjenje troškova transporta
 • Smanjenje izdataka za održavanje štamparske opreme, fotokopira i štampača
 • Drastično smanjenje vremena potrebnog za pretragu dokumenata – Brz pristup informacijama
 • Povećana upravljivost u preduzeću
 • Smanjenje eventualnih šteta nastalih usled nepotpune dokumentacije kod sudskih procesa
 • Visoka ekološka efikasnost i odgovornost